เรื่อง: รับสมัครคนสนใจงาน ตำแหน่ง: ติดต่อลูกค้าผ่านแชท จำนวน: 9 คน
 
 634

บุคคลทั่วไป
15 พ.ย. 22, 16:31:04น.
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 ธ.ค. 22, 21:36:31น. โดย tee1044

บุคคลทั่วไป
ตอบกลับ #1 17 พ.ย. 22, 20:00:12น.
รับสมัครคนสนใจงาน ตำแหน่ง: ติดต่อลูกค้าผ่านแชท จำนวน: 9 คน

บุคคลทั่วไป
ตอบกลับ #2 20 พ.ย. 22, 12:25:36น.
รับสมัครคนสนใจงาน ตำแหน่ง: ติดต่อลูกค้าผ่านแชท จำนวน: 9 คน

บุคคลทั่วไป
ตอบกลับ #3 22 พ.ย. 22, 20:18:10น.
รับสมัครคนสนใจงาน ตำแหน่ง: ติดต่อลูกค้าผ่านแชท จำนวน: 9 คน

บุคคลทั่วไป
ตอบกลับ #4 25 พ.ย. 22, 15:53:57น.
รับสมัครคนสนใจงาน ตำแหน่ง: ติดต่อลูกค้าผ่านแชท จำนวน: 9 คน

บุคคลทั่วไป
ตอบกลับ #5 25 พ.ย. 22, 20:06:46น.
รับสมัครคนสนใจงาน ตำแหน่ง: ติดต่อลูกค้าผ่านแชท จำนวน: 9 คน

บุคคลทั่วไป
ตอบกลับ #6 26 พ.ย. 22, 15:44:33น.
รับสมัครคนสนใจงาน ตำแหน่ง: ติดต่อลูกค้าผ่านแชท จำนวน: 9 คน

บุคคลทั่วไป
ตอบกลับ #7 27 พ.ย. 22, 15:08:26น.
รับสมัครคนสนใจงาน ตำแหน่ง: ติดต่อลูกค้าผ่านแชท จำนวน: 9 คน

บุคคลทั่วไป
ตอบกลับ #8 28 พ.ย. 22, 16:56:31น.
รับสมัครคนสนใจงาน ตำแหน่ง: ติดต่อลูกค้าผ่านแชท จำนวน: 9 คน

บุคคลทั่วไป
ตอบกลับ #9 30 พ.ย. 22, 20:41:37น.
รับสมัครคนสนใจงาน ตำแหน่ง: ติดต่อลูกค้าผ่านแชท จำนวน: 9 คน

บุคคลทั่วไป
ตอบกลับ #10 01 ธ.ค. 22, 22:12:21น.
รับสมัครคนสนใจงาน ตำแหน่ง: ติดต่อลูกค้าผ่านแชท จำนวน: 9 คน

บุคคลทั่วไป
ตอบกลับ #11 03 ธ.ค. 22, 13:38:37น.
รับสมัครคนสนใจงาน ตำแหน่ง: ติดต่อลูกค้าผ่านแชท จำนวน: 9 คน

บุคคลทั่วไป
ตอบกลับ #12 06 ธ.ค. 22, 20:46:14น.
รับสมัครคนสนใจงาน ตำแหน่ง: ติดต่อลูกค้าผ่านแชท จำนวน: 9 คน

บุคคลทั่วไป
ตอบกลับ #13 08 ธ.ค. 22, 15:27:33น.
รับสมัครคนสนใจงาน ตำแหน่ง: ติดต่อลูกค้าผ่านแชท จำนวน: 9 คน

บุคคลทั่วไป
ตอบกลับ #14 09 ธ.ค. 22, 16:47:44น.
รับสมัครคนสนใจงาน ตำแหน่ง: ติดต่อลูกค้าผ่านแชท จำนวน: 9 คน