เรื่อง: เซ้งกิจการโรงงาน สามารถดำเนินกิจการต่อได้เลย
 
 312

My Name: Kittisak12 ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
14 ก.ย. 20, 14:21:03น.
ขายเซ้งกิจการโรงงาน KBB Industry CO.LTD เรา ผลิต สะพานโหลดสินค้า
Mobile Ramp แบรนด์สินค้า KBB RAMP แบรนด์ รถตัดหญ้านั่งขับไทยพัฒน์
แบรนด์สินค้า KBB RAMP เราเป็นแบรนด์อันดับ 1 ของเมื่องไทย เรามีฐานลูกค้าที่เป็นบริษัทชั้นนำของไทย
แบรนด์ รถตัดหญ้านั่งขับไทยพัฒน์ เราเป็นแบรนด์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในไทย
-บริษัทเปิด มาแล้ว 7 ปี ปัจจุบันยังประกอบกิจการอยู่
-มีโรงงานผลิต พร้อม เครื่องมือ
-มีออฟฟิต
-มีรถขนส่ง
-สามารถดำเนินกิจการต่อได้ทันที
-เนื่องจากเราเป็นแบรนด์สินค้าที่แข็ง ทำให้เรามีเออเดอร์เข้าเรื่อยๆไม่ขาด
- ดูข้อมูลโรงงานสินค้าได้จาก WWW.KBBINDUSTRY.CO.TH
- ระยะเวลาคืนทุน 1 ปี ถีง 1ปีครึง
ราคา 6500000 บาท

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์
K กฤษ 092 919 0591 line 0929190591
K.อ้อ 080-952-9164 line 0809529164
Kit19tpn@gmail.com


銷售,工廠業務KBB Industry CO。,LTD我們生產橋樑,裝載移動坡道,KBB RAMP品牌,割草機品牌,坐式駕駛,Thaipat
KBB RAMP品牌,我們是泰國排名第一的品牌,我們在泰國擁有領先公司的客戶群。
割草機品牌,乘坐Thaipat我們是泰國最暢銷的品牌。
-該公司已開業7年,至今仍在運營
-有一個帶工具的生產工廠
-有辦公室
-有運輸工具
-能夠立即繼續開展業務
-因為我們是一個堅實的品牌導致我們的用戶數量不斷增加
-請參閱以下的工廠信息百聯實業有限公司
-投資回收期為1年至1年。
價格6500000泰銖
*您可以通過以下電話與我們聯繫
Krit 092 919 0591線0929190591
K.或080-952-9164線0809529164
Kit19tpn@gmail.com
เซ้งกิจการโรงงาน สามารถดำเนินกิจการต่อได้เลย

My Name: Kittisak12 ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #1 15 ก.ย. 20, 07:20:04น.
ขายเซ้งกิจการโรงงาน KBB Industry CO.,LTD เรา ผลิต สะพานโหลดสินค้า Mobile Ramp แบรนด์สินค้า KBB RAMP แบรนด์ รถตัดหญ้านั่งขับไทยพัฒน์- ดูข้อมูลโรงงานสินค้าได้จาก WWW.KBBINDUSTRY.CO.TH
- ระยะเวลาคืนทุน 1 ปี ถีง 1ปีครึง
ราคา 6,500,000 บาท
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์
K กฤษ 092 919 0591 line 0929190591
K.อ้อ 080-952-9164 line 0809529164
Kit19tpn@gmail.com

My Name: Kittisak12 ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #2 15 ก.ย. 20, 19:33:36น.
Sales for sale, factory business KBB Industry CO., LTD We produce bridges, loading Mobile Ramp, brand KBB RAMP, branded lawn mower, sit drive, Thai Pat
KBB RAMP brand, we are the number 1 brand in Thailand, we have a customer base of leading companies in Thailand.
Brand of lawn mower, ride on Thaipat We are the most sold brand in Thailand.
- The company has been open for 7 years and still operates
- There is a production plant with tools
- Have an office
- Have a transport vehicle
- able to continue the business immediately
- Because we are a solid brand Causing us to have an ever-increasing number of users
- View factory information from WWW.KBBINDUSTRY.CO.TH
- Payback period is 1 year to 1.5 years.
- Price 6,500,000 baht
You can contact us at the number
K. Kit  092 919 0591 line: 0929190591
K.Aor  080-952-9164 line: 0809529164
Email : Kit19tpn@gmail.com

My Name: Kittisak12 ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #3 16 ก.ย. 20, 07:12:20น.
Sales for sale, factory business KBB Industry CO., LTD We produce bridges, loading Mobile Ramp, brand KBB RAMP, branded lawn mower, sit drive, Thai Pat
KBB RAMP brand, we are the number 1 brand in Thailand, we have a customer base of leading companies in Thailand.
Brand of lawn mower, ride on Thaipat We are the most sold brand in Thailand.
- The company has been open for 7 years and still operates
- There is a production plant with tools
- Have an office
- Have a transport vehicle
- able to continue the business immediately
- Because we are a solid brand Causing us to have an ever-increasing number of users
- View factory information from WWW.KBBINDUSTRY.CO.TH
- Payback period is 1 year to 1.5 years.
- Price 6,500,000 baht
You can contact us at the number
K. Kit  092 919 0591 line: 0929190591
K.Aor  080-952-9164 line: 0809529164
Email : Kit19tpn@gmail.com

My Name: Kittisak12 ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #4 17 ก.ย. 20, 18:49:59น.
Sales for sale, factory business KBB Industry CO., LTD We produce bridges, loading Mobile Ramp, brand KBB RAMP, branded lawn mower, sit drive, Thai Pat
KBB RAMP brand, we are the number 1 brand in Thailand, we have a customer base of leading companies in Thailand.
Brand of lawn mower, ride on Thaipat We are the most sold brand in Thailand.
- The company has been open for 7 years and still operates
- There is a production plant with tools
- Have an office
- Have a transport vehicle
- able to continue the business immediately
- Because we are a solid brand Causing us to have an ever-increasing number of users
- View factory information from WWW.KBBINDUSTRY.CO.TH
- Payback period is 1 year to 1.5 years.
- Price 6,500,000 baht
You can contact us at the number
K. Kit  092 919 0591 line: 0929190591
K.Aor  080-952-9164 line: 0809529164
Email : Kit19tpn@gmail.com

My Name: Kittisak12 ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #5 18 ก.ย. 20, 10:01:50น.
Sales for sale, factory business KBB Industry CO., LTD We produce bridges, loading Mobile Ramp, brand KBB RAMP, branded lawn mower, sit drive, Thai Pat
KBB RAMP brand, we are the number 1 brand in Thailand, we have a customer base of leading companies in Thailand.
Brand of lawn mower, ride on Thaipat We are the most sold brand in Thailand.
- The company has been open for 7 years and still operates
- There is a production plant with tools
- Have an office
- Have a transport vehicle
- able to continue the business immediately
- Because we are a solid brand Causing us to have an ever-increasing number of users
- View factory information from WWW.KBBINDUSTRY.CO.TH
- Payback period is 1 year to 1.5 years.
- Price 6,500,000 baht
You can contact us at the number
K. Kit  092 919 0591 line: 0929190591
K.Aor  080-952-9164 line: 0809529164
Email : Kit19tpn@gmail.com

My Name: Kittisak12 ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด

My Name: Kittisak12 ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #7 21 ก.ย. 20, 07:31:31น.
ต้องการรูปเพิ่มสามารถส่งทาง line ได้