เรื่อง: การแบ่งแยกสีในการสกรีนเสื้อ
 
 639

My Name: poksinsin ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
18 ก.ย. 15, 16:57:23น.
การแบ่งแยกสีในงานสกรีนเสื้อ
ในการสกรีนเสื้อแบบซิลค์สกรีนกระบวนการการเตรียมแม่พิมพ์เริ่มตั้งแต่วิธีการแยกสีในไฟล์งานจากไฟล์งานต้นฉบับ จากนั้นจึงนำไปถ่ายลงฟิลม์หรือพิมพ์ลงกระดาษไข จนถึงวิธีการสุดท้ายคือการนำฟิลม์หรือกระดาษไขไปถ่ายลงบล็อกสกรีน หรือที่เรียกว่า"อัดบล็อก" ซึ่งขั้นตอนการแยกส่วนสีไฟล์งานต้นฉบับตามร้านรับสกรีนเสื้อหรือโรงสกรีนเสื้อจะมีแผนกที่คอยแยกสีพร้อมกับยิงฟิลม์ เพื่อส่งไปอัดบล็อกในขั้นตอนสุดท้าย ความยากง่ายของการแยกสีจะขึ้นกับชนิดของดีไซน์ที่ออกแบบ เหมือนกับ โลโก้ ตัวหนังสือ ลายการ์ตูน หรืองานกราฟิกประเภทเวคเตอร์ที่ไม่มีการไล่เฉดสี จะทำการแบ่งย่อยสีได้ไม่ยากโดยอาศัยซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบกราฟิกทั่วไป เช่นว่า Photoshop , illustrator โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งซอฟแวร์เฉพาะทางด้านการแยกเม็ดสีสกรีนเสื้อ แต่ถ้าเป็นงาน computer graphic เสมือนจริงที่มีแสงเงา 3 มิติ หรือกราฟิกที่มีการไล่เฉด รวมถึงงานประเภทภาพถ่ายเหมือนจริง จำต้องอาศัยประสบการณ์ความชำนาญของผู้ปฏิบัติงานในการนำเคล็ดลับเฉพาะมาใช้ในวิธีการแยกเม็ดสีในงานสกรีนหรือในบางครั้งอาจจำเป็นพึ่งซอฟแวร์เฉพาะทางด้านการแยกสีเพื่อสะดวกพร้อมทั้งความรวดเร็ว ปกติกระบวนการแยกเม็ดสีจะแบ่งได้เป็น 3 แบบคือ
1. การแบ่งย่อยสีเม็ดสกรีนเสื้อด้วยสีพิเศษ (Spot color separation) Spot Color ลงความว่าสีพิเศษที่เกิดจากการผสมกันของแม่สีหลักในเปอร์เซ็นต์ที่ผิดแผกแตกต่างกัน ตามรูป สีม่วงเกิดจากการผสมระหว่าง C=77% M=100% Y=28% K=18% หากไตร่ตรองจากงานออกแบบเพื่อนำมาใช้สกรีนเสื้อโดยธรรมดาจะใช้วิธีการแยกสีพิเศษหรือแบบ Spot Color เพราะดีไซน์โดยส่วนใหญ่จะเป็น โลโก้ ลายกราฟิกประเภทตัวหนังสือ พร้อมกับมักจะใช้วิธีสร้างงานกราฟิกประเภทเวกเตอร์ ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเส้นหรือจุดขึ้นเป็นวัตถุแล้วทำการให้สีโดยเลือกจาก Pantone การแยกสีด้วยวิถีทางนี้สามารถทำได้ไม่ยากโดยเลือกใช้เครื่องมือขั้นพื้นฐานในการเลือกจัดการในแต่ล่ะพื้นที่ของรูปภาพ ราวกับ Magic Wand Tool ในโปรแกรมด้านการออกแบบกราฟิก เพื่อเลือกวัตถุหรือสีที่เป็นสีเดียวกันแล้วทำการ Add channel color ใหม่สำหรับสีนั้น เพราะว่ากำหนดโหมดสีให้อยู่ในโหมด Spot Color การแยกสีด้วยอย่างนี้จะทำจนครอบคลุมครบทุกสีในไฟล์งานต้นฉบับ หลังจากนั้นจึงนำไปยิงฟิลม์หรือสั่งพิมพ์ตามจำนวนสีที่ถูกแยกในขบวนการต่อไป
2. การจัดแบ่งสีเม็ดสกรีนแบบ 4 สี CMYK (4 Color process separation) แนวคิดแต่เดิมในงานสกรีนเสื้อโดยแบ่งสีแบบ 4 สี CMYK มีที่มาจากงานสิ่งพิมพ์ที่เรียกว่าการพิมพ์แบบสอดสีหรือการพิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี เพื่อให้เกิดงานพิมพ์ได้ภาพสมจริงได้สีธรรมชาติตามที่ตาเราสามารถมองเห็นอันเนื่องมาจากการซ้อนทับกันของเม็ดสีจากแม่สี CMYK ซึ่งเป็นแม่สีที่มีสรรพคุณในการดูดกลืนแสง เมื่อเม็ดสีของแม่สีแต่ล่ะสีซ้อนทับกันจะเป็นเหตุให้เกิดสีใหม่ตามเปอร์เซ็นที่แตกต่างกันไป ในงานสกรีนเสื้อหรือผ้าที่ต้องการสกรีนภาพเหมือนก็ได้นำหลักการแยกสีแบบ 4 สีมาใช้เพราะว่า สีหลักจะประกอบไปด้วย สีฟ้า C =Cayon, สีม่วงแดง M =Magenta สีเหลือง Y=Yellow, และสีดำ K=Back ซึ่งในที่จริงแล้วสีดำสามารถเกิดจากการผสมระหว่าง C+M+Y ได้แต่เนื่องมาจากสีดำที่ได้จะไม่ดำสนิทจริง จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มสีดำขึ้นมาอีกหนึ่งสีแทนการผสมระหว่างสีหลัก 3 สี
3.การแบ่งสีเม็ดสกรีนเสื้อโดยเลือกจากดัชนีสี (Index color separation) การใช้ดัชนีสีในการแยกเม็ดสกรีนเสื้อ โดยแนวนโยบายคือการเลือกสีซึ่งเป็นสีหลัก เพียงบางสีจากไฟล์งานต้นฉบับนำมาแยกสี โดยปรับภาพให้อยู่ในโหมดดัชนีสี ภาพจะถูกแปลงเป็นจุดพิกเซลสีเหลี่ยมจัตุรัส ในรูปแบบ Diffusion Dither ซึ่งต่างกับรูปแบบของ Hafttone คือเม็ดสีที่ได้จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดพอๆ กันทุกจุด การควบคุมให้เกิดการไล่เฉดสีจะใช้ที่ว่างของแต่ล่ะเม็ดสีที่ต่างกันทำเอาการมองเห็นเป็นการไล่เฉด
จุดเด่นของการใช้ Index color separation เปรียบกับกับ Haftone คือ
1. ไม่เกิดการเหลือบลายของสี เนื่องจากการแยกเม็ดสีแบบ Haftone จำเป็นต้องมีการปรับองศาของเม็ดสีในแต่ล่ะ channel แตกต่างกันเพราะว่าให้ผลในการเกิดการซ้อนทับของเม็ดสกรีนทำให้เกิดการผสมสีใหม่ อย่างไรก็ตามการแยกเม็ดสีโดยเลือกจากดัชนีสีเมื่อแปลงเม็ดสีอยู่ในระบอบของจุดสี(dot pixel) แบบ Diffusion dither เม็ดสีจะไม่มีการวางทับกัน เช่นนั้นเม็ดสกรีนของแต่ล่ะ Channel สีจึงเป็นอิสระจากกันไม่เกิดการซ้อน
2. เม็ดสีที่เป็นอิสระจากกันไม่ต้องพึ่งการซ้อนกันเพื่อทำให้เกิดสีใหม่ ทำให้การผลิตซ้ำในการสกรีนเสื้อแต่ล่ะครั้งได้ข้อสรุปที่เหมือนกันทุกตัว งาน CMYK หรือ Haftone การผลิตซ้ำหากการสกรีนไม่ ตรง และทำมาร์คไม่ดีมีทางทำให้สีเพี้ยนในพื้นที่ซึ่งเกิดการซ้อนกันของเม็ดสีคลาดเคลื่อน


======================================================

My Name: poksinsin ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #1 21 ก.ย. 15, 10:25:59น.
วิธีการสกรีนเสื้อด้วยวิธีง่ายๆ ทุนเดิมน้อย
     หลายๆคนคงอยากจะรู้วิธีการการสกรีนเสื้อแต่คงคิดว่าขั้นตอนนั้นจะต้องลำบากลำบนและซับซ้อน วันนี้ผมจึงมาขอชักนำวิธีการสกรีนเสื้อยืดแบบง่ายๆ โดยใช้อุปกรณ์ไม่กี่ชนิดก็สามารถทำลายเสื้อยืดสวยๆได้ เรามาดูอุปกรณ์พร้อมกับขั้นตอนการทำงานกันเลยครับ
วัตถุสำหรับการสกรีนเสื้อ
1.   เสื้อยืด
2.   กระดาษแข็ง
3.   กาว Mod podge
4.   พู่กันเพื่อให้ทาสี
5.   ถุงน่อง
6.   ลายที่จะสกรีนเสื้อ
7.   ปากกาเพื่อให้มากตำแหน่ง
8.   สะดึง จำต้องใหญ่กว่าลายสกรีน
กระบวนการทำงาน
•   ริเริ่มด้วยการนำสะดึงวางทับบนกระดาษสำหรับวัดว่าออกแบบลายสกรีนเสื้อขนาดเท่าไหร่
•   ตัดถุงน่องให้ใหญ่ต่อจากนั้นนำมาขึงกับสะดึงให้ตึง
•   วาดลายสกรีนเสื้อบนกระดาษ หลังจากนั้นวางสะดึงกับถุงน่องทับลงไปเพื่อลอกลาย
ทากาว Mod podge ลงบนถุงน่องตรงส่วนที่ไม่ต้องการให้สีติดลงบนเสื้อขณะที่
•   ตอนสกรีนลาย พร้อมกับทากาวให้ทั่ว จำต้องทาให้ทั่วสนิทห้ามให้มีช่องว่างเลยนะครับ เนื่องจากสีจะซึมติดบนเสื้อได้นั่นเอง
•   ทิ้งไว้สัก โดยประมาณ 1 คืน หรือไม่ก็อย่างน้อย 4 ชั่วโมง
กระบวนการสกรีนเสื้อ
•   วางสะดึงให้ราบไปกับเสื้อยืดตรงตำแหน่งที่ต้องการ ข้อ ควรระวัง จำต้องสอดกระดาษแข็งเข้าไปด้านล่างระหว่างตัวเสื้อเพราะว่าไม่ให้สีซึมติดผ้าอีกด้าน
•   หยดสีสกรีนเสื้อลงไปตรงกลางหลังจากนั้นใช้กระดาษแข็งปาดสีให้ทั่วสะดึง
•   ควรค่อยๆยกสะดึงออกแบบเบาๆมือ พร้อมทั้งยกให้ตรงๆสีเพื่อสีจะได้ไม่เลอะเสื้อ
•   ปล่อยให้สีสกรีนเสื้อแห้งราว 1 คืน
นี่คือกระบวนการสำหรับการสกรีนเสื้อยืดแบบ ไม่ยุ่งยาก ก็ลองไปหัดทำกันดูนะครับเป็นการฝึกความสามารถหรือใช้เวลายามว่างให้เป็นประโยชน์นั่นเอง ถ้าใครที่พอใจวิธีการทำก็กดไลค์หรือแชร์เพื่อเป็นกำลังใจได้นะครับ

======================================================

My Name: poksinsin ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #2 03 ต.ค. 15, 14:40:05น.
ดัน

My Name: poksinsin ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #3 07 ต.ค. 15, 10:54:57น.
ดัน

My Name: poksinsin ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #4 15 ต.ค. 15, 14:43:31น.
ดัน